ابتدا کاربران باید در قسمت تنظیمات مطابق شکل زیر اطلاعات خواسته شده را در قسمت مشخص شده وارد بکنند.

و یا می‌توانند ایمیل یاهو و جی‌میل برای بازیابی رمز بدهند.

از این به بعد در صورت فراموش کردن رمز با دادن اطلاعات وارد شده در بالا به راحتی رمز برای انها ارسال می‌شود.