ابتدا یکی از مرورگرهای سیستم خود را باز نمایید

آدرس ایمیل سرور سازمان خود در نوار آدرس وارد نمائید. به عنوان مثال: http://mail.aut.ac.ir

پنجره زیر باز می­ شود:

Axigen_login

سپس در قسمت User Name  اسم کاربری خود را وارد کنید. به طور مثال : Ali.Alizadeh

در قسمت Password رمز عبور خودتان را  وارد نمایید.

و دکمه LOGIN جهت ورود به وب میل را کلیک کنید.

 

درصورتی که می خواهید از حالت استاندارد بجای Ajax برای وب میل خود استفاده کنید  روی گزینه Standard Interface را کلیک نمایید

Axigen_Login_Standard

در قسمت User Name  اسم کاربری خود را وارد کنید. به طور مثال : Ali.Alizadeh

و در کادر دوم نام دامنه خود را انتخاب نمایید.

در قسمت Password رمز عبور خودتان را  وارد نمایید.

و دکمه Login جهت ورود به وب میل را کلیک کنید.