برای دسترسی به ایمیل از طریق آوتلوک (و یا سایر کلاینت‌های ایمیل)، دو پروتکل عمده وجود دارد که عبارتند از POP3 و IMAP . برای ارسال ایمیل، از پروتکل SMTP استفاده می‌شود.‍‍‍

یک E-Mail Account  جدید ایجاد کنید(به روش زیر)

File – Account Settings – Account Settings – E-Mail – New

سپس روی More Settings کلیک کرده و در پنجره بعدی وارد تب Outgoing Server شده و روی My outgoing server(SMTP) requires authentication کلیک کنید. (مطابق شکل زیر)

حال وارد تب Advanced شده و تنظیمات را مطابق شکل زیر تنظیم کنید

توجه داشته باشید که Incoming server POP3 روی ۹۹۵ و Outgoing server SMTP روی ۴۶۵ و Use the following type of encryption روی SSl تنظیم شده باشد.

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]