اندروید، آسیب‌پذیرترین نرم‌افزار سال ۲۰۱۶

ا پایان سال ۲۰۱۶، سیستم عامل Google Android به‌عنوان آسیب‌پذیرترین نرم‌افزار و شرکت Oracle به‌عنوان تولیدکننده نرم‌افزار با بیشترین آسیب‌پذیری در این سال میلادی شناخته شده‌اند.

این رده‌بندی‌ها بر مبنای تعداد آسیب‌پذیری‌های گزارش شده توسط محققان در سال گذشته میلادی صورت گرفته است. به هر یک از آسیب‌پذیری‌های ثبت شده یک شناسه CVE اختصاص داده می‌شود.

آسیب‌پذیرترین نرم‌افزار

پس از Android، دو نرم‌افزار Debian Linux با ۳۱۹ و Ubuntu Linux با ۲۷۸ آسیب‌پذیری در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

Adobe Flash Player با ۲۶۶،و openSUSE Leap با ۲۵۹،و openSUSE با ۲۲۸،و Adobe Acrobat DC با ۲۲۷،و Adobe Acrobat Reader DC با ۲۲۷،و Adobe Acrobat با ۲۲۴ و Linux Kernel با ۲۱۶ باگ، سایر ۱۰ نرم‌افزار با بیشترین آسیب‌پذیری در سال ۲۰۱۶ بوده‌اند.

Mac OS X، آسیب‌پذیرترین محصول سال ۲۰۱۵، در فهرست جدید در جایگاه یازدهم قرار گرفته است.

 

فهرست زیر آسیب‌پذیرترین نرم‌افزار را در هر یک از سال‌های گذشته میلادی نشان می‌دهد:

 • در سال ۲۰۱۵،و Apple Mac OS X با ۴۴۴ باگ
 • در سال ۲۰۱۴،و Internet Explorer با ۲۴۳ باگ
 • در سال ۲۰۱۳،و Linux Kernel با ۱۸۹ باگ
 • در سال ۲۰۱۲،و Google Chrome با ۲۴۹ باگ
 • در سال ۲۰۱۱،و Google Chrome با ۲۶۶ باگ
 • در سال ۲۰۱۰،و Google Chrome با ۱۵۲ باگ
 • در سال ۲۰۰۹،و Mozilla Firefox با ۱۲۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۸،و Mozilla Firefox tied with Apple OS X با ۹۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۷،و PHP با ۱۱۴ باگ
 • در سال ۲۰۰۶،و Apple OS X با ۱۰۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۵،و Linux Kernel با ۱۳۳ باگ
 • در سال ۲۰۰۴،و Internet Explorer با ۵۹ باگ
 • در سال ۲۰۰۳،و Solaris OS با ۴۴ باگ
 • در سال ۲۰۰۲،و Internet Explorer با ۵۴ باگ
 • در سال ۲۰۰۱،و RedHat Linux با ۴۷ باگ
 • در سال ۲۰۰۰،و RedHat Linux با ۴۷ باگ
 • در سال ۱۹۹۹،و Windows NT با ۶۴ باگ

آسیب‌پذیرترین شرکت نرم‌افزاری

در بین شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار که مجموع آسیب‌پذیری‌های محصولات آنها بیش از سایر تولیدکنندگان نرم‌افزار بوده، شرکت Oracle با مجموع ۷۹۸ آسیب‌پذیری در جایگاه اول قرار گرفته است. اکثر این آسیب‌پذیری‌های این شرکت مربوط به محصولاتی نظیر MySQL،و Solaris و نسخه سفارشی سیستم عامل Linux آن بوده است.

در مقام بعدی شرکت Google با ۶۹۸ آسیب‌پذیری قرار دارد که بیشترین موارد آنها مربوط به محصولات Android و Chrome بوده است.

جایگاه سوم متعلق به شرکت Adobe با ۵۴۸ آسیب‌پذیری است که بسیاری از آنها مربوط به نسخه‌های Reader و Acrobat نرم‌افزار Flash Player است.

Microsoft با ۴۹۲،و Novell با ۳۹۴،و IBM با ۳۸۲،و Cisco با ۳۵۳،و Apple با ۳۲۴،و Debian Project با ۳۲۰ و Canonical با ۲۸۰ باگ سایر شرکت‌هایی هستند که نام آنها در فهرست ۱۰ تولیدکننده نرم‌افزار با بیشترین آسیب‌پذیری در سال ۲۰۱۶ ثبت شده است.

شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته میلادی بیشترین آسیب‌پذیری‌ها به نام آنها ثبت شده نیز به‌شرح زیر است:

 • در سال ۲۰۱۵،و Apple با ۷۰۰۸ باگ
 • در سال ۲۰۱۴،و IBM با ۴۵۵ باگ
 • در سال ۲۰۱۳،و Oracle با ۴۹۶ باگ
 • در سال ۲۰۱۲،و Oracle با ۳۸۰ باگ
 • در سال ۲۰۱۱،و Google با ۲۹۵ باگ
 • در سال ۲۰۱۰،و Microsoft با ۳۱۷ باگ
 • در سال ۲۰۰۹،و Microsoft با ۲۳۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۸،و Microsoft با ۲۳۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۷،و Microsoft با ۲۵۵ باگ
 • در سال ۲۰۰۶،و Microsoft با ۲۶۷ باگ
 • در سال ۲۰۰۵،و Microsoft با ۱۶۶ باگ
 • در سال ۲۰۰۴،و Microsoft با ۱۴۸ باگ
 • در سال ۲۰۰۳،و Microsoft با ۱۰۳ باگ
 • در سال ۲۰۰۲،و Microsoft با ۲۴۳ باگ
 • در سال ۲۰۰۱،و Microsoft با ۱۷۳ باگ
 • در سال ۲۰۰۰،و Microsoft با ۱۴۳ باگ
 • در سال ۱۹۹۹،و Microsoft با ۱۷۱ باگ

 

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]